Brza cesta Tuzla – Doboj strateški interes Tuzlanskog kantona

Premijer Halilagić je podcrtao da su ovi projekti od krucijalnog značaja za razvoj Tuzlanskog kantona i da im kao projektima nultog prioriteta Vlada Tuzlanskog kantona posvećuje punu pažnju.

zgradnja brze ceste od Šićkog Broda do Doboj Istoka bila je tema  sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Irfan Halilagić sa predstavnicima JP Autoceste Federacije BiH. Izvršni direktor Javnog preduzeća Ešef Džafić, sa saradnicima Arijanom Bešić i Nerimom Hasićem je danas prezentirao trenutno stanje i plan aktivnosti kada je ovaj projekat u pitanju.

„Ove godine planirali smo uraditi idejno rješenje, studije i idejni projekat, te smo za te aktivnosti osigurali nešto više od 7 miliona KM. Od Vlade Tuzlanskog kantona očekujmo osiguranje regulacione i prostorno – planske dokumentacije“, kazao je Džafić.

Akcentirano je i da je, s obzirom na brojne kolizije ovog putnog pravca sa rijekom Sprečom, potrebno koordinirati i aktivnosti sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, a kako bi se i projekat regulacije rijeke Spreče i izgradnje brze ceste po mogućnosti uporedo realizirali. Ipak, izgradnja brze ceste je prioritet i ne treba dozvoliti da taj projekat bude eventualno uslovljen regulacijom riječnog korita, rečeno je danas.

Premijer Halilagić i kantonalna ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić su istaknuli da je prostorno-planskom dokumentacijom predviđen koridor širine od 1 kilometar, u koji bi trebalo uplanirati brzu cestu.

„Imajući u vidu da Tuzlanski kanton ima usvojenu su potrebnu prostorno – plansku dokumentaciju, koja ima već utvršenu trasu ra ovaj putni pravac, te da se ne planira ići u izmjene tih dokumenata, ne postoje nikakve prepreke da se počne sa izradom idejnog projekta ovog putnog pravca. Dionica prema Doboju i autoput prema Brčkom su buduće „žile kucavice“ ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za Federaciju BiH i kao takvi, ovim putnim pravcima posvećujemo posebnu pažnju. Svako eventualno mijenjanje dokumentacije, ne da bi zakočilo, nego bi i unazadilo sve pokrenute projekte izgradnje saobraćajne infrastrukture i deblokade Tuzlanskog kantona, tako da se o tim aktivnostima ne razmišlja“, kazao je premijer Halilagić.

U tom smislu današnji sastanak je bio prilika da se dobiju i informacije o fazi realizacije u kojoj se nalazi izgradnja autoputa od Tuzle prema Brčkom.

„Autocesta prema Brčkom je u poodmakloj fazi izrade projektnih rješenja i pripremamo  elaborat eksproprijacije za prvu dionicu koju, ukoliko sve bude teklo prema planu planiramo ove godine početi graditi. Dok se budu izvodili radovi na toj dionici, uporedo ćemo provoditi i aktivnosti  na pripremi preduslova za početak gradnje i drugih dionica“, kazao je Džafić ističući zadovoljstvo činjenicom da nema opstrukcija i da je prostorno planska dokumentacija već spremna.

Premijer Halilagić je podcrtao da su ovi projekti od krucijalnog značaja za razvoj Tuzlanskog kantona i da im kao projektima nultog prioriteta Vlada Tuzlanskog kantona posvećuje punu pažnju.

Preuyeto sa: TuzlaLive

podijeli članak
Facebook
LinkedIn

Popularne vijesti

Newsletter

Ukoliko želite primati Newsletter unesite Email.

zaprati nas