FIST PLASTIKA

FIST PLASTIKA

Informacije

Kontakt

O članici

Fist Plastika je osnovana 2014. godine kao potreba BiH tržišta za kvalitetnim i prepoznatljivim brendovima plastičnih granulata, ta nam je cilj približiti firme u BiH da korištenjem naših usluga prodaje, distribucije i tehničke podrške ostvare maksimalnu dobit od proizvodnje svojih proizvoda, smanje troškove proizvodnje i transporta materijala. Potpuno smo uvjereni da ćemo Vam kroz pružanje naših usluga doprinjeti još bržem i efikasnijem procesu proizvodnje, i dobivanju kvalitetnijeg proizvoda.