IDEA CO

IDEA CO

Informacije

Kontakt

O članici

Konsultantska agencija “IDEA-Co” je osnovana početkom 2002. godine za pružanje usluga kod izgradnje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih standadra serija ISO 9000 i svih drugih komplementarnih standarda. Osnivač Jahić Sead je ovlašteni TÜV CERT – Lead Auditor od TÜV MANAGEMENT SERVIS GMBH. Mϋnchen, – za oblast: prerada metala; mašine i oprema; istraživanje i razvoj; usluge.
Prethodno je stekao profesionalno iskustvo: projektanta, tehnologa i direktora sektora za razvoj u fabrici dizalica “Fering” Gračanica. Vodio je na desetine projekata u oblasti razvoja proizvoda i razvoja tehnologije. Agencija trenutno radi na principima “virtualne organizacije” – uvezivanje sa saradnicima i sličnim organizacijama na konkretnim projektima. Zahvaljujući strategiji saradnje sa vrhunskim partnerima, djelatnost je proširena i na polje strateškog menadžmenta i HRM-a. Na bazi partnerstva sa najboljim u djelatnosti Agencija pruža podršku kod dokazivanja kvaliteta proizvoda i informacionih tehnologija.
Naš konačan cilj je pružanje usluge na unapređenju i povezivanju: poslovnog sistema, sistema upravljanja kvalitetom i informacionog sistema. Naši klijenti su oni koji prihvataju ili će prihvatati ovakvu ideju.