UNIQA Osiguranje: Velika posvećenost poslovnim klijentima

UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo na prostoru BiH djeluje od 1997, a od 2003. godine direktno je postala članicom UNIQA grupacije. Zauzima visoku treću poziciju, od ukupno 25 osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini, prema iznosu ukupne godišnje premije i bavi se isključivo osiguranjem kao core businessom.

Imali smo priliku razgovarati s Miralemom Džaferovićem, direktorom poslovnog centra UNIQA osiguranja u Gračanici koji pokriva prostor sjeverno-istočne BiH, kojem pripadaju 4 poslovnice ovog osiguranja sa pripadajućom regijom (Gračanica, Tešanj, Srebrenik i Gradačac).

“UNIQA osiguranje nudi široku paletu proizvoda i usluga, kako prema fizičkim, tako i prema pravnim licima. Za fizička lica nudimo sveobuhvatnu zaštitu kroz naša osiguranja života, imovine, zdravlja kao i auto i putnog osiguranja, koju individualno možemo prilagoditi svakom pojedincu“, govori Miralem Džaferović, direktor poslovnog centra UNIQA osiguranja u Gračanici.

Kao osiguravajuće društvo koje je već godinama zauzima prvo mjesto po pitanju životnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, UNIQA u ponudi ima čak pet vrsta životnog osiguranja – Capital sa komponentom štednje, Classic životno osiguranje, Comfort i Comfort dual osiguranje koje podrazumijeva i osiguranje od 20 teških bolesti, kao i posebno UNIQO osiguranje namijenjeno djeci do 18 godina.

Velika posvećenost poslovnim klijentima

UNIQA je lider u mnogim inovacijama na tržištu i kontinuirano radi na razvoju novih proizvoda, osluškujući potrebe klijenata. Veliku pažnju posvećuje poslovnim klijentima, kako bi podržala razvoj domaće privrede i osigurala kvalitetan razvoj kompanija uz minimalne rizike poslovanja.

„Kako nijedna osoba nije ista, tako nijedno preduzeće nije isto. Iz tog razloga nudimo istu posvećenost i našim klijentima iz oblasti pravnih lica. Želimo sa svakim klijentom da izgradimo dugoročno partnerstvo bazirano na povjerenju i kontinuiranoj podršci. UNIQA osiguranje bilježi i značajnu potražnju od strane klijenata kada su u pitanju individualno prilagođene vrste osiguranja i nastoji ponuditi programe koji su rijetkost na tržištu, poput Osiguranja odgovornosti za kvalitet proizvoda, kao i Šomaž osiguranja namijenjenog privredi, a koje se odnosi na osiguranje gubitka fiksnih troškova i dobiti usljed prekida poslovanja zbog nastupa nekog od rizika“, dodaje Džaferović.

Miralem Džaferović, direktor poslovnog centra UNIQA osiguranja u Gračanici

UNIQA Osiguranje nudi brojne druge proizvode kada je u pitanju privreda. To su inovativni i prilagođeni programi za privredu po principu All-Risk police osiguranja na kojoj klijenti, shodno vlastitoj potrebi, mogu ugovoriti više pokrića i rizika, izbalansiranih tako da budu objektivnije postavljene i premijski prihvatljivije.

Snaga međuregionalne saradnje

Značajno je da je u prošloj godini UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo postala dijelom SEE5 regije u koju su uključene još Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Bugarska, a koja sada kao jedinstvena cjelina predstavlja treću najveću grupaciju u okviru UNIQA international.

“Značaj ove vrste ujedinjavanja leži u činjenici kreiranja zajedničkih, jedinstvenih, ispitanih i pristupačnih proizvoda za klijente, zatim korištenje pozitivnih praksi iz cijele regije i praktično pretvaranje regije u jedinstveno tržište, na kojem UNIQA pretenduje da postane lider do kraja 2026. godine. Zahvaljujući tome postoji mogućnost umrežavanja privrednih subjekata za partnersku saradnju u regiji, što bismo mi pružili kao mogućnost našim partnerima-klijentima”, dodaje Džaferović.

U prošloj godini UNIQA Osiguranje u BiH isplatila je više od 40 miliona KM po pitanju šteta sa procentom likvidacije od cca 94%, a bitno je istaći da posjeduju najveće tehničke rezerve kada su u pitanju osiguravajuća društva u BiH, što predstavlja dodatnu sigurnost kod njihovih klijenata.

UNIQA osiguranje može se pohvaliti brzinom djelovanja kada je u pitanju isplata šteta, ali i društveno odgovornim programima i poticajima, posebno kroz ulaganje u mlade, sport i kulturu i socijalne programe.

Tekst: UPG

podijeli članak
Facebook
LinkedIn

Popularne vijesti

Newsletter

Ukoliko želite primati Newsletter unesite Email.

zaprati nas