Zaključci Konferencije o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja TK

U Tuzli je 10. i 11. jula održana Konferencija o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja TK, a čiji je fokus bio otklanjanje saobraćajne deblokade TK.

Na Konferenciji, kao izlagači i panelisti, učestvovali su relevantni predstavnici institucija, javnih preduzeća, političkih organa i poslodavaca.

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je već ranije pokrenulo inicijativu usmjerenu na podizanje svijesti o važnosti rješavanja problematike saobraćajne infrastrukture TK. Ova Konferencija je organizovana na osnovu inicijative koja je pokrenuta u Gračanici, što je posebno istaknuto na samoj Konferenciji, a aktivnu ulogu u radu organizacionog odbora i organizaciji Konferencije imao je i Predsjednik Udruženja, Mirsad Helić.

Kao rezultat Konferencija je iznjedrila značajne zaključke koji se odnose na prioritete rješavanja saobraćajne deblokade TK, a koji će biti upućeni svim relevantnim institucijama. Također, biće formirana radna grupa čiji će zadatak biti praćenje realizacije donesenih zaključaka.

Želimo se posebno zahvaliti gospodinu Faruku Širbegoviću, jednom od panelista i aktivnom učesniku Konferencije, a koji je iznio konkretne i prihvaćene prijedloge, na koje su se često pozivali drugi panelisti.

Također, želimo se zahvaliti Ahmedu Mehiću iz kompanije Dusa i Azizu Ćuriću, iz kompanije Plamingo,  na odvojenom vremenu i učešću na Konferenciji sa značajnom temom za razvoj privrednog sektora u našem Kantonu.

Isto tako želimo se zahvaliti  predstavnicima gradske uprave, te zastupniku u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Nihadu Krajinoviću, koji su dali važnost ovom pitanju svojim prisustvom na Konferenciji.

Jedan od panelista bio je i direktor JU Direkcije regionalnih cesta TK, koji je u svom izlaganju podsjetio na projekat izgradnje kružnog toka ispred BKCa, te upoznao prisutne da je za isti izrađeno idejno rješenje, a da se već u narednoj godini očekuje početak izgradnje, nakon okončanja neophodnih procedura, što je od izuzetne važnosti za stanovnike Gračanice.

Nažalost, i ova Konferencija prošla je s neznatnim interesom poslodavaca, što je poražavajuće kada se uzme u obzir značaj teme o kojoj se govorilo. Kako bi došlo do realizacije zaključaka, odnosno, saobraćajne deblokade TK, što je od posebnog interesa za razvoj privrede, neophodno je iskazati veće interesovanje i podršku od strane poslodavaca, kako bi došlo do ostvarivanja zadatih ciljeva.

Zaključci doneseni na Konferenciji od opšteg su interesa za sve stanovnike TK, zatim privrednike i sve one koji se oslanjaju na ovdašnju putnu infrastrukturu zbog čega je neophodna uključenost svih zainteresovanih aktera, a posebno privrednika iz Gračanice, kroz promociju i kontinuirano aktualizovanje ove teme, a posebno istrajavanje na realizaciji ovih zaključaka kod svih donosioca odluka, a prije svega kroz stvaranje svijesti o značaju problematike koja se ovdje tretira.

IZVOD IZ ZAKLJUČAKA SA KONFERENCIJE O STANJU I PERSPEKTIVAMA EKONOMSKOG I INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA

Predloženi zaključci predstavljaju smjernice za buduće aktivnosti i planove relevantnih institucija, te osiguravaju kontinuiranu posvećenost i rad na projektima.

ZAKLJUČCI VEZANI ZA MODERNIZACIJU I IZGRADNJU MAGISTRALNIH CESTA, BRZIH CESTA I AUTOCESTA U TUZLANSKOM KANTONU

1. Sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija magistralnih cesta
2. Izgradnja nove dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Đurđevik, koja podrazumijeva obilaznicu oko Grada Živinice
3. Izgradnja autoceste Tuzla-Brčko-Orašje (Autocesta 2) kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd
4. Izgradnja autoceste Doboj – Tuzla – Zvornik
5. Izgradnja autoceste Tuzla – Žepče (Autocesta 3) kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd

ZAKLJUČCI VEZANI ZA MODERNIZACIJU I IZGRADNJU ŽELJEZNICA

1. Rekonstrukcija, elektrifikacija i signalizacija željezničkih pruga na području Tuzlanskog kantona
2. Izrada neophodne studijsko-projektne dokumentacije s ciljem izgradnje nove željezničke pruge Vareš – Banovići – Živinice (krak do Međunarodnog aerodroma Tuzla)
3. Subvencioniranje i vraćanje u funkciju putničkog željezničkog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona
4. Inicijativa za supstituciju drumskog prijevoza željezničkim prijevozom za transport uglja nafte i naftnih derivata

ZAKLJUČCI VEZANI ZA RAZVOJ MEĐUNARODNOG AERODROMA TUZLA – DUBRAVE

1. Modernizacija postojećih kapaciteta i poboljšanje tehničkih uslova MAT Dubrave
2. Razvoj aerodroma za teretni avio saobraćaj

ZAKLJUČCI PREMA ZAKONODAVNOJ I IZVRŠNOJ VLASTI U TUZLANSKOM KANTONU I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Inicijativa Skupštini Tuzlanskog kantona za potpisivanje akta o saobraćajnoj deblokadi Tuzlanskog Kantona
2. Inicijativa Vladi Federacije BiH za povećanje izdvajanja vlastitih sredstava i kreditno zaduženje radi financiranja projekata saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona
3. Inicijativa prema Vladi Federacije BiH za izradu i predstavljanje Akcionog plana realizacije projekata saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona
4. Inicijativa za otvaranje Operativnih ureda JP ‘Autoceste Federacije BiH’ i JP ‘Ceste Federacije BiH’ u Tuzlanskom kantonu radi unapređenja saobraćajne infrastrukture
5. Inicijativa za prioritetno uvrštavanje predloženih saobraćajnih trasa u Prostorni plan Tuzlanskog kantona 2025-2045. godina
6. Inicijativa za evaluaciju i reviziju Okvirne prometne strategije Bosne i Hercegovine 2015-2030.
7. Inicijativa evaluaciju i reviziju Transportne strategije Federacije BiH i Okvirne Transportne Politike BiH 2015-2030.
8. Inicijativa prema Univerzitetu u Tuzli i Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
9. Inicijativa za osnivanje Koordinacionog tijela za praćenje realizacije zaključaka

Detaljna obrazloženja zaključaka možete pogledati na ovom linku:
https://kpktz.ba/index.php/test/2413-zavrsena-konferencija-o-sabracajnoj-infrastrukturi-tk

podijeli članak
Facebook
LinkedIn

Popularne vijesti

Newsletter

Ukoliko želite primati Newsletter unesite Email.

zaprati nas