SAGRA

SAGRA

Informacije

Kontakt

O članici

“D.O.O. „Sagra“ Gračanica je osnovano i počelo sa radom 15.09.1998. godine. Osnovna djelatnost preduzeća je Izvođenje građevinskih radova – Gradnja stambenih i nestambenih objekata. Odmah po osnivanju preduzeća krenulo se sa nabavkom moderne opreme za obavljanje navedene djelatnosti. Kontinuirano se vrši modernizacija postojeće i nabavka nove opreme za obavljanje svoje djelatnosti.”