ZEKA-COMERC

ZEKA-COMERC

Informacije

Kontakt

O članici

Kompanija Zeka – Comerc d.o.o Gračanica osnovana je 1995. godine u mjestu Lukavica pored Gračanice kao kiosk radnja sa samo jednim uposlenim radnikom. Danas je to kompanija sa  450 radnika i 28 poslovnih jedinica te godišnjim prihodom i profitom koji je svrstava u velike i brzorastuće kompanije u Bosni i Hercegovini.

Zeka-Comerc doo ima razvijen transport u Bosni i Hercegovini sa osamdeset voznih jedinica, četiri bau centara na području Tulanskog,  dva na području Unsko-Sanskog kantona te bau cenar u Zenici, Sarajevu i Bijeljini. Uz transport i bau centre ova kompanija  ima i dvije benzinske pumpe u Gračanici i Zenici kao i sopstveni proizvodni metalni pogon a, pored poslovanja unutar Bosne i Hercegovine, Zeka-Comerc posjeduje transport u Sloveniji sa dvadeset kamiona. Zeka bau centri rađeni su prema evropskim standardima, odnosno konceptu Let´s Do It prodajnih objekata, a uz pomoć poslovnog partnera austrijske kompanije 3e sa kojom Zeka-Comerc posluje 11 godina.