Alarmantno: U BiH 1,5 miliona osoba izvan radne snage, 1,1 miliona ima posao

Jedno od najčešćih pitanja kada je riječ o bh. tržištu rada jest – je li moguće da su tisuće ljudi na zavodima za zapošljavanje, a poslodavci su u sve većoj krizi jer im nema tko raditi? Poslodavci su primorani uvoziti radnike iz trećih zemalja iako se radnici profila koji su njima potrebni nalaze na evidencijama nezaposlenih.

Starost radnika

Koliko je točno radne snage na bh. tržištu rada, koliko je osoba zaposleno, koliko ih zapravo traži posao i koliko dugo…, prikazano je u anketi o radnoj snazi koju je provela državna Agencija za statistiku, a odnosi se na prvo tromjesečje ove godine.

U prvom tromjesečju 2023. godine u BiH radnu snagu činilo je 1,35 milijuna osoba, od kojih je 1,17 milijuna (86,7%) zaposlenih i 180 tisuća (13,3%) nezaposlenih. U usporedbi s prethodnim tromjesečjem, broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1%, a broj nezaposlenih osoba smanjio za 7,7%. Broj osoba izvan radne snage u BiH u prvom tromjesečju 2023. godine iznosio je 1,52 milijuna i povećao se za 0,4% u odnosu na prethodno tromjesečje.

U promatranom vremenu stopa aktivnosti bila je 47,1%, stopa zaposlenosti 40,8%, stopa nezaposlenosti 13,3%, dok je stopa neaktivnosti bila 52,9%. Prema prikupljenim i analiziranim podacima iz ankete o radnoj snazi, u prvom tromjesečju 2023. od ukupnog brojaosoba koje čine radnu snagu, 827 tisuća (61%) su muškarci, a 528 tisuća (39%) su žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 577 tisuća (37,9%) su muškarci, a 946 tisuća (62,1%) su žene. Kako navode u svojoj detaljnoj analizi, od ukupnog broja zaposlenih osoba 737 tisuća (62,7%) su muškarci, a 438 tisuća (37,3%) su žene, dok su od ukupnog broja nezaposlenih osoba 90 tisuća (50,1%) muškarci, a 90 tisuća ili 49,1% su žene. Kada je pak riječ o starosti radnika u promatranom razdoblju, navodi se da od ukupne radne snage 66% osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 26,2% starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 6,5% starosti je od 15 do 24 godine i 1,3% ima 65 i više godina. Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 38,3% osoba je u starosnoj skupini od 65 i više godina, zatim 24,5% osoba u starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 18,7% osoba u starosnoj skupini od 25 do 49 godina i 18,5% osoba u starosnoj skupini od 15 do 24 godine. Kada je riječ o zaposlenima, 66,3% osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 27% starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 5,2% starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,5% ima 65 i više godina. Među nezaposlenima, navedeno je u analizi, 64,2% osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 20,9% starosnoj skupini od 50 do 64, 14,6% starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 0,2% ima 65 i više godina. U provedenoj anketi navedeno je i koju stručnu spremu ima radna snaga.

– Najveći udio u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom, i to 69,5%, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom – 21,7% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem – 8,8%. Najveći udio u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju one sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem – 49,6%, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom – 44,6% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom – 5,9%. Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,4% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom – 22,7% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem, 7,9%.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,6% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem – 15,2% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom – 15,2%, istaknuto je u anketi o radnoj snazi. Struktura zaposlenih osoba prema statusu u zaposlenosti pokazuje da najveći udio u zaposlenosti imaju zaposlenici – 87,6%, zatim samozaposlenici – 11,3% i neplaćeni pomažući članovi – 1,1%. Struktura zaposlenih osoba prema skupinama područja djelatnosti pokazuje da je najviše osoba zaposleno u uslužnim djelatnostima – 57,7%, zatim u industriji i građevinarstvu – 35,1% te u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu, i to 7,2%.

Traženje posla

Analizirano je i koliko dugo su nezaposleni tražili posao.

U prvom tromjesečju ove godine od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 43 tisuće ili 23,7% tražilo je posao kraće od 12 mjeseci, dok je 29 tisuća ili 16% osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Kako je navedeno, broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i dulje iznosio je 109 tisuća ili 60,3%, prikazano je u anketi o radnoj snazi u BiH koja se odnosi na prvo tromjesečje ove godine.

Anketa je provedena na uzorku od 10.716 kućanstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih kućanstava.

Preuzeto sa: Tip.ba

podijeli članak
Facebook
LinkedIn

Popularne vijesti

Newsletter

Ukoliko želite primati Newsletter unesite Email.

zaprati nas