UPG: Plan upisa učenika usaglasiti s potrebama tržišta rada

Planovi upisa redovnih učenika u srednje škole često nisu usklađeni sa potrebama tržišta rada, što stvara hiperprodukciju određenih kadrova, dok, sa druge strane, postoje deficiti kod zanimanja koja su tražena, a za koje, škole koje predlažu upisne politike, nisu predvidjele opciju školovanja, čak i kada ta mogućnost postoji.

Evidentna je i praksa da se planiraju odjeljenja onih zanimanja za koje postoji potreba na inostranim tržištima rada, čemu obrazovni sistem pogoduje stranim poslodavcima, a na štetu domaće privrede.

Kako bi se predstavile potrebe privrede u Gračanici, kada su u pitanju neophodni kadrovi, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica dalo je određeno sugestije na Program upisa redovnih učenika u prve razrede u MSŠ Gračanica. U nastavku možete pročitati dopis Predsjednika Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, gospodina Mirsada Helića, na tematiku prijedloga upisnih politika u redovne razrede srednjih škola.

Dopis Predsjednika Helića

Poštovani,

na osnovu sastanka u MSŠ Gračanica, a po pitanju prijedloga Plana upisa učenika za školsku 2024/25. godinu, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika smatra  da je neophodno  dati prvenstvo poslodavcima  Gračanice i Doboj Istoka da oni iskažu svoje potrebe za kadrovima. Praksa je pokazala da se do sada uzimao najčešće podatak od  Zavoda za zapošljavanje za koji znamo da je neupotrebljiv jer smo svjedoci da se na tom spisku ne nalazi radnici koji bi željeli ili mogli raditi, naravno tamo se nalaze i oni koji objektivno nisu u mogućnosti da rade odgovarajuće poslove.

Nastavničko vijeće pri MSŠ također predlaže i usvaja Plan upisa, a  isti prijedlog ide i na usvajanje Gradskom vijeću Gračanica gdje se taj dokument najčešće izglasa u predloženom obliku, bez neophodne analize. Smatramo da je stanje po pitanju obrazovanja u  BiH u jako teškoj poziciji i svakako pokušavamo da budemo partneri koji mogu pospješiti takvo stanje.

Poreski obveznici, roditelji, poslodavci… izdvajaju značajna sredstva za obrazovanje, poslodavci raznim projektima podrške ulažu u obrazovanje, a sve sa ciljem da se poboljša kvalitet života u zajednici  te da   svi učenici koji završe školu imaju zaposlenje ili odu na fakultet sa potrebnim  stečenim znanjem. Dokazali smo to sa projektima u osnovnom i srednjem obrazovanju u Gračanici: Opremanje i uređenje učionica, fiskulturnih sala, izgradnjom i opremanjem Tehnološkog centra, podrške obrazovnim aktivima kada je u pitanju poboljšanje uslova, nabavka opreme….

Da bi smo ovo poboljšali neophodne su određene promjene u funkcionisanju sistema, mi nismo ti koji to trebamo raditi. Za to postoje institucije na svim nivoima koje bi trebale biti zainteresovane za budućnost zemlje.

Gračanica je mala sredina u kojoj se gotovo svi poznaju, nije nam potrebna suha statistika da bi mogli procijeniti šta nam je neophodno za privredu, ali svakako, potrebni su i podaci kako bi se sistemski moglo pratiti i analizirati, to očekujemo od Gradske uprave.

Evidentno je da je obrazovanje  neadekvatno počevši od osnovnog obrazovanja gdje nastavnici nedovoljno pažnje daju pri procjeni profesionalne orijentacije učenika korištenjem pedagoškog kartona kao dokumenta koji može pomoći pri upisu, ukoliko su podaci u njemu objektivni i realni i da se kao takvi uzimaju u obzir prilikom upisa u srednje škole. Roditelji moraju kroz određene kampanje, roditeljske sastanke i slično biti bolje upoznati šta znače i šta mogu dati određena zanimanja u našoj okolini, kolike lične dohotke mogu ostvariti određeni profili zanimanja  i gdje se mogu zaposliti nakon završene škole.

Mi kao Udruženje poslodavci se dajemo na raspolaganje da pomognemo u tim kampanjama promovišući zanimanja i mogućnosti zaposlenja. Zajednički trebamo naći način stimulacije onih učenika  koji daju posebne rezultate, trebamo podržati učenike iz povratničkih mjesta koja se nalaze na teritoriji  drugog entiteta, a gravitiraju Gračanici, ta djeca trebaju našu pomoć.

Od MSŠ očekujemo da svake godine u septembru mjesecu počnu razgovori za upis u narednu školsku godinu. Upis se mora prilagođavati potrebama učenika i privrede. Škole imaju određene izazove po pitanju kadrova, prostora, opreme… ali učenici zbog toga ne smiju biti kolateralna šteta.

S poštovanjem
Mirsad Helić, predsjednik UPG

podijeli članak
Facebook
LinkedIn

Popularne vijesti

Newsletter

Ukoliko želite primati Newsletter unesite Email.

zaprati nas